VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A 2010/2011-ES TANÉVRE

Augusztus  - letöltés

Szeptember  - letöltés

Október  - letöltés

November  - letöltés

December  - letöltés

Január  - letöltés

Február  - letöltés

Március  - letöltés

Április  - letöltés

Május  - letöltés

Június  - letöltés

AUGUSZTUS                                                                            vissza a címlapra

08.24.

Alakuló értekezlet

igazgató

08.25.

Projektzáró nap

szakmai vezető

08.25-26.

Munkaközösségi megbeszélések, munkatervek összeállítása

MK vezetők

08.28 –29

Tankönyvosztás

tankönyvfelelős

08.30.

Javító- és osztályozóvizsga-reál tárgyak

Ig. h-k,MK vezetők

08.31.

Javító- és osztályozóvizsga-humán tárgyak

Ig. h-k,MK vezetők

08. 31.

Munkavédelmi előadás

Tápai Tamás

08. 31.

Osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése

Perjés Andrásné

08.24-31-ig

Tantermek hibalistájának leadása Tápai T. – nak

 

 

Tantermek dekorálása (Ált. isk.)

osztályfőnökök

SZEPTEMBER                                                                            vissza a címlapra

09.01.     9 óra

Tanévnyitó ünnepély
(utána 2 of. órát tartunk)

Ig., ig.h osztályfőnökök

09.02-03.

Gólyatábor

9-es osztályfőnökök

09.03.

Szülői értekezletek tartása az 1. évfolyamon

osztályfőnökök

09. 03-ig

Őszi előrehozott érettségizők felmérése

Ofők, ig.h

09. 06.

Vezetői értekezlet

igazgató

09.07.

Munkaközösségi munkatervek, és a DÖK munkatervének elkészítése, leadása

MK vezetők,  DÖK vezető

09. 7-9

Beiratkozás a művészeti tagozatra

pedagógusok

09. 08.

Tanévnyitó értekezlet: éves munkaterv elfogadása

Ig., igh.

09.09-ig

Tavalyi naplók, anyakönyvek rendbe tétele (javítóvizsgák, távozások), leadása, ellenőrzése

Osztályfőnökök,
tagozatvezetők

09.09-ig.

Bizonyítványok összeszedése, leadása

Osztályfőnökök, igh

09. 10-ig

DÖK képviselők választása

osztályfőnökök

09. 13.

Iskolai faliújság készítése

9. ofők,

09.13-ig

Naplók kitöltése, ellenőrzése

Osztályfőnökök, igh.

09.14.

Minőségirányítási csoport megbeszélése

Etl Tamás

09.17-ig

Szülői értekezletek megtartása 2 – 13. évfolyamon

Osztályfőnökök

09.17-ig

DÖK alakuló gyűlés, elnökválasztás

DÖK vezető

09.17.

 Művészeti tagozat tavalyi dokumentumainak leadása

pedagógusok

09.20-ig

Tanmenetek, foglalkozási tervek készítése, leadása

Pedagógusok, MK vez

09. 20.

Vezetői értekezlet: Döntés tagozatindításról, felvételiről (központi, szóbeli)

Igazgató

09.22.

Szülői Munkaközösség megbeszélése

Igazgató

09.24.

Gólyaavatás

9. és végzős osztályok ill. osztályfőnökeik

09.24.

OKTV jelentkezés

szaktanárok

09.24.

Névadónk hava versenykiírás leadása ig.h – nak

Mk. vezetők

09.24-ig

Iskolai pólók cseréjének felmérése

osztályfőnökök

09.25.

Mihály-napi ünnepség (főzés: Reál MK, alsós MK)                                             

igazgató

09.25.

Mihály-napi Vigasságok – társas tánc                                           

Horváth Gábor

09. 29.

Mountenbike Megyei Diákolimpia

Perjés András

09.30-ig

Hátrányos Helyzetű, Halmozottan HH papírok leadása

Osztályfőnökök,
Gyiv. felelős

09.

Pákozd - Futóverseny

testnevelők

09.

Tantermek dekorálása

Osztályfőnökök

09.

Útravaló ösztöndíj-program

7-8.,9-10-11-12-13. ofők

09.

Suli-rádió beindítása

DÖK

OKTÓBER                                                                                  vissza a címlapra

10. 04.

Iskolai faliújság készítése

5.évf., alsós MK

10. 04.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

10. 04-ig

Középiskolai szórólap elkészítése

Ig.h

10. 04-05.

Okt. 1-i statisztika elkészítése

Osztályfőnökök.

10 .06.

Október 6.-i megemlékezés ( 1.órában)

Kovács Gábor 8.évf.+tört. MK

10.07-08.

Tanítási szünet

 

10.11-15.

Tanterem-dekorációs verseny értékelése

DÖK

10.11.

Házi helyesírási verseny

Magyar MK

10. 13.

Házi versmondó verseny

Magyar MK

10.14-ig

Okt. 1-i iskolai statisztika elkészítése

ig. helyettes

10. 15-ig

DIFER felmérése

1.oszt.tanítók

10.18-22

Középiskolai szórólapok postázása

Ig. h.

10.20-21

Őszi papírgyűjtés

DÖK

10. 22.

Október 23.-i megemlékezés: ünnepi műsor

Műv. Isk.: dráma tanszak

10.25-30.

Kis-érettségi:   történelem – 11.a, 12.b

Ig.helyettes,
szaktanárok

10. 27.

Halloween-party (15 órától)

Angol MK, DÖK

10. 29-ig

8.oszt. tanulók tájékoztatása a felvételi rendjéről

Of., igh

10.31-ig

A tavaszi kisérettségi tételeinek kihirdetése

pedagógusok

10.

Pályaválasztási kiállítás – Székesfehérvár

Ig.h, Pintér Zoltán

10.

Labdarúgó torna (7-9-11évesek) – Agárd

testnevelők

NOVEMBER                                                                               vissza a címlapra

11.02–05

Őszi szünet

 

11. 08.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

11.08-16.

Gimnazista diákok- reklámanyag a környező iskolákba

Ig.h.

11.09-ig

Iskolai faliújság készítése

6 .évf., alsós MK

11.08-tól

OKTV

szaktanárok

11 08-tól

9.b negyedévi vizsga – írásbeli

nyelvtanárok

11.8-12.

Szülők negyedévi kiértesítése

osztályfőnökök

11. 10.

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Matematika verseny felső tagozatosoknak

Matematika MK.

11.12-ig

Napló, ellenőrzők ellenőrzése

Osztályfőnökök

11.15.

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Játékos anyanyelvi verseny (megyei), Teadélután

Magyar Mk

11.15-16

Fogadóóra

pedagógusok

11. 15-26

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Irodalmi délelőtt alsósoknak

Vass Jánosné

11.15-16

ECL próbanyelvvizsga (gimn.)

Nyelvi MK

11.17.

Nyílt nap, bemutató órák szülőknek, 8.osztályos tanulóknak

igazgató

11. 17.

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Természettudományos verseny felső tagozatosoknak

Reál MK.

11.22-ig

Naplóellenőrzések – Tanítási anyagok és a tanmenetek megfelelése. Szaktárgyi érdemjegyek száma.

MK-vezetők, tagozatvezetők

11.22

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Játékos angol nyelvi verseny 7.-8. osztályosoknak

Nyelvi MK.

11. 22-

11. 24.

Idegen nyelvi napok

Nyelvi MK.

11.24

Névadónk hava rendezvénysorozat:

Német nyelvi szépkiejtési verseny 7.-8. osztályosoknak

Nyelvi MK.

11. 24-ig.

Névadónk hava rendezvénysorozat: Számítógépes rajzverseny pályamunkák beadása

Reál MK.

 11. 24 Mesemondó verseny
1-4. évfolyam
Vass Jánosné

11. 24-ig.

Névadónk hava rendezvénysorozat: FOTO PÁLYÁZAT pályamunkák beadása

Reál MK.

11. 26-ig

Kompetenciamérés – adatközlés OH-nak

igh

11.29-30

Alkotó délután alsó tagozatosok részére

Napközis nevelők

11.

Labdarúgó torna (7-9-11évesek) – területi

testnevelők

11.

Házi úszóverseny

testnevelők

 

Óralátogatások

Igazgató, Ig.h., Mk.vez.

DECEMBER                                                                                vissza a címlapra

12. 01.

Iskolai faliújság készítése

7. évf., alsós MK

12. 01.

 Fáklyás felvonulás, ünnepi megemlékezés a Vörösmarty-szobornál

Reál MK, Testnevelés MK

12.01.

GÁLA

Marjanek Zsóka

12. 01.

Kiállítás ( Kultúrház )

Guthy Anzselika

12.01.

Versmondó verseny (Székesfehérvár)

Magyar MK.

12. 06.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

12. 06.

Mikulás – alsósoknak osztálykeretben

tanítók

12. 06.

Mikulás

DÖK + 9.ofők

12. 10.

Jelentkezés a központi felvételire

8. oszt. ofők

12. 10.

Jelentkezés az Arany János programba

8. oszt. ofők

12. 10-ig

DIFER mérés elvégzése

1. oszt. tanítók

12. 11.

Szalagavató

11.a, 12.b

12. 13.

Kirándulás Bécsbe

Német MK.

12. 13-

 

 

12.20

TÉMAHÉT: Karácsonyi ünnepkör

Tagozatvezetők, igh

12.13-20.

Tantermek karácsonyi dekorálása

Osztályfőnökök

12. 17.

Christmas-party

Angol MK.

12.17.

Karácsonyi kézműves délután

Reál MK.,DÖK

12.20.

Karácsonyi ünnepély

 

12.21.-01.02.

Téli szünet

 

12.

Megyei úszódöntők (ált. isk.)

testnevelők

12.

Adventi ünnepség

Művészeti tagozat

12.

Idősek karácsonya

Művészeti tagozat

 

Óralátogatások

Igazgató, Ig.h., Mk.vez.

 

Naplóellenőrzések (a napló pontos vezetése, szaktárgyi érdemjegyek száma)

Igazgatóhelyettes

JANUÁR                                                                                     vissza a címlapra

01. 04.

Iskolai faliújság készítése

8. évf., alsós MK

01. 04.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

01. 07-ig

Tanulói ellenőrzők egyeztetése a naplóval

Osztályfőnökök

 

Implom József helyesírási verseny gimnáziumi tagozaton

Magyar MK.

01. 5-7.

10.b Komplex félévi vizsga

nyelvtanárok

01. 5-7.

9.b Komplex félévi vizsga

nyelvtanárok

01. 14.

Az első félév utolsó napja

 

01.16-22.

Sítábor

testnevelők

01. 17.

Osztályozó értekezlet: felső tagozat, gimnázium

Tagozatvezető, ig.h.

01. 18.

Osztályozó értekezlet: alsó tagozat

Tagozatvezető, ig.h.

01. 21.

Félévi értesítők kiosztása – 1 órában

osztályfőnökök

01. 21.

Félévzáró suli buli

DÖK

01.22.

 

 

10 óra

Felvételi eljárást megelőző központi felvételi vizsga 8. o-nak

Magyar MK, Mat.MK

01. 26.

Nyílt nap a leendő 9. évfolyam részére

Ig.h.

01.27

 

 

14 óra

Pótló felvételi vizsga

Ig.h

01.

Megyei úszódöntők (gimnázium)

testnevelők

01.

Félévi Hangverseny

Zeneművészeti tagozat

 

Tankönyvrendelés előkészítése

Tankönyvfelelős, MK-vezetők

 

Továbbtanulás előkészítése – szülői értekezlet a 8. osztályokban

8. oszt. osztályfőnökök

 

„Aranytoll” szépírási verseny

Napközis nevelők

 

SZMK értekezlet

igazgató

FEBRUÁR                                                                                  vissza a címlapra

02. 02.

Féléves nevelő-oktató munka értékelése

Igazgató, MK-vezetők, ofők

02. 04-ig

Tavaszi előrehozott érettségizők felmérése

Osztályfőnökök, nyelvi MK, igh

02. 07.

Iskolai faliújság készítése

 13.b, Alsó tagozat

02. 07.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

02.

Házi Kazinczy-verseny (szépkiejtési)

Magyar MK.

02. 11-ig

Félévi szülői értekezletek

Osztályfőnökök

02.11.

Valentin-nap

8.évf.  ofők

02. 14-15

Félévi szünet

 

02. 18-ig

Jelentkezési lapok beküldése

8. évf. ofők

02.18.

Felső-tagozatos farsang

tagozatvezető

02. 18.

Zrínyi Ilona mat. verseny megyei forduló

Mat. MK

02.25.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira

Történelem MK

02. 25.

 Alsó-tagozatos farsang

Orováné Cs. A. Vass Jánosné

02. 25.

Gimnázium farsang (a Művelődési házban)

tagozatvezető

 

Óralátogatások

Ig, ig.helyettes, MK-vezetők

02.

Szellemi diákolimpia – megyei döntő

testnevelők

02.

Velencei karnevál – fakultatív kirándulás

Valkai Lénárd

02. 28.

Felvételi: Szóbeli meghallgatás

Ig.h

MÁRCIUS                                                                                   vissza a címlapra

03. 02.

Felvételi: Szóbeli meghallgatás

Ig.h

03. 07.

Iskolai faliújság készítése

12.évf., alsó tagozat

03. 07.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

 

Kazinczy-verseny (megyei)

Magyar MK.

 

Nyelvünkben élünk – verseny (Székesfehérvár)

Magyar MK.

03. 11.

Magyar táncház

 

03.12.

Március 15-i ünnepély

9.a és 10.a dráma csoport

 

Óralátogatások

Igazgató, igazgatóhelyettes, MK-vezetők

03. 16.

Ideiglenes felvételi jegyzék

igazgató

03. 17.

Kenguru matematika verseny megyei forduló

Mat. MK

03.21-25

Helyesírási verseny alsósoknak

Uj Gyuláné

03.22.

A Víz világnapja alkalmából környezetvédelmi vetélkedő szervezése 4 fős csapatok részvételével

Napközis nevelők

 

SZMK megbeszélés

igazgató

03.21-től

9.b – háromnegyedévi vizsga: írásbeli

Nyelvi Mk

03.21-25.

Kis-érettségi:   angol,német – 10.a, 11.b

Ig.helyettes

szaktanárok

03.21-25.

Kis-érettségi:   magyar – 11.a, 12.b

Ig.helyettes,szaktanárok

03.21-03.30.

Iskolahívogató: nagycsoportos óvodásoknak

Alsós tagozatvezető, ig.h

03.28-31.

Kis-érettségi:   történelem – 10.a, 11.b

Ig.helyettes
szaktanárok

03.28-31.

Kis-érettségi:   magyar – 10.a, 11.b

Ig. helyettes
szaktanárok

03.28-31.

Matematika vizsga (KISÉRETTSÉGI) a 11.a és a 12.b osztályok számára

Matematika Mk,

03.28-03.31.

Vizsgák: magyar nyelv és irodalom – 7.évf. történelem – 6.évfolyam

Ig. helyettes

szaktanárok

03.

Mezei futóverseny (területi, megyei döntő)

testnevelők

03.

Zongora Hangverseny

Zongora tanszak

ÁPRILIS                                                                                     vissza a címlapra

04. 01.

Diákparlament, Fordított nap

Igazgató, DÖK

04. 04.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

04.04.

Iskolai faliújság készítése

11.évf.,alsó tagozat

04. 07.

Végleges felvételi jegyzék elkészítése a Felvételi Központnak

igazgató

04.11.

Megemlékezés a költészet napjára

Magyartanárok

04.11.

Szavalóverseny szervezése csoportonként

Napközis nevelők

04.11-15.

Tavaszi papírgyűjtés

SZMK

04.11-19.

Előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája

Tag.vez.,szaktanárok

04.11-19.

Szülői értekezletek (oszt. kirándulás)

osztályfőnökök

04.11-20

Első osztályosok beíratása

Ig.h., 4.oszt. tanítók

04.11-04.15.

Szülők kiértesítése

osztályfőnökök

04.11-20.

Kompetencia – jellegű mérés matematikából 6. 8. és 10. évfolyamon

Matematika Mk, igh

04.15.

Megemlékezés a holokauszt áldozataira (ápr.16)

Történelem-tanárok

04.18-05.13.

Projekthét – Téma:Kalandozások hazai tájakon

Ig.h, tagozatvezetők, osztályfőnökök

04. 18.

Felvételi Központ megküldi a végleges listát az iskolának

 

04.19-20.

Tanulók kiértesítése a felvételről

igazgató

04. 20.

Kézműves délután (Húsvét)

Reál MK., DÖK

04.21-04.26.

Tavaszi szünet

 

04.29.

 

 

17.30 óra

Gimnáziumi ballagás

Horváth Z-né, Sverteczkiné Cz. K., 4.oszt. tanítók

04.

Duatlon diákolimpia – megyei döntő

testnevelők

04.

7 – 9 – 11 évesek területi labdarúgó torna

testnevelők

04.

Atlétika diákolimpia – területi, megyei döntő

testnevelők

04.

Triatlon diákolimpia – megyei döntő

testnevelők

04.

Szellemi diákolimpia – országos döntő

testnevelők

 

Weöres Sándor – diákszínjátszó találkozó

Katonáné K.Erika

 

Fejér Megyei Diáknapok

Katonáné K.Erika

 

Naplóellenőrzések – A tanmenetek és a tanítási órák megfelelése, szaktárgyi érdemjegyek száma

MK-vezetők

 

Óralátogatások

Igazgató, igazgatóhelyettes MK-vezetők

 

Készülés Anyák napjára (ajándék, versek) - május 1.

Alsótag. ofők

04.

Anyák napi Hangverseny

Zongora tanszak

04.

Táncművészet világnapja

Társastánc tanszak

MÁJUS                                                                                       vissza a címlapra

05. 01.

Majális

Társastánc tanszak

05. 02-tól

Írásbeli érettségi vizsgák

igazgatóhelyettes

05. 02-05. 05.

PROJEKTHÉT: Osztálykirándulások

osztályfőnökök

(hétfő,kedd – alsó és felső tagozat,

szerda,csütörtök – gimnáziumi tagozat)

05. 03-4

Projekthéten: bemutatók (délután)

Ált.isk: szerda, gimn: kedd

osztályfőnökök

05.09-től

ECL próba-nyelvvizsga 8. évfolyam

Nyelvi MK

05. 09.

Iskolai faliújság készítése

10.évf., alsó tagozat

05. 09.

Feladatmegoldó verseny alsósoknak

Tóth Anita

05.10.

Fogadóóra

szaktanárok

 

Vajda János versmondó verseny

Magyar MK.

05.23-tól

9.b – év végi vizsga (komplex)

Nyelvi Mk

05.23-tól

10.b – év végi vizsga (komplex)

Nyelvi Mk

 

Madarak és fák napja – kirándulás a pákozdi arborétumba

Napközis nevelők

05. 25.

Országos kompetenciamérés: 4.6.8.10. évfolyamon

Igh

05.27.

Gyermeknap

DÖK

05.28

Községi gyermeknap

Társastánc tanszak

05.

Hangszer - csalogató

Zeneművészeti tanszak

05.

Év végi vizsgák, művészeti bemutatók

Művészeti tagozat

 

Naplóellenőrzések

Igh – k

 

Óralátogatások

Igazgató Igh – k,  MK vezetők

JÚNIUS                                                                                      vissza a címlapra

06.02.

Osztályozó vizsga – reál tárgyak

Tagozatvezetők, Igh

06.03.

Osztályozó vizsga – humán tárgyak

Tagozatvezetők, Igh

06. 03.

Osztályozó értekezlet: alsó tagozat

tagozatvezetők

06.06.

Osztályozó értekezlet: felső tag., gimnázium

tagozatvezetők

06.

Évzáró Táncgála

Társastánc tanszak

06.

Drámaelőadás

Dráma tanszak

06.09.

Egészségnap

DÖK, alsós MK

06.10.

Ballagási főpróba

Szabó B.,Rácz Zs.

06.10.

Ballagás, bizonyítványosztás

Szabó B., Rácz Zs., osztályfőnökök

06.14-től

Szóbeli érettségi vizsgák

ig., igh

 

Munkaközösségi beszámolók elkészítése

MK-vezetők

 

Szakleltárak elkészítése

Szaktanárok

 

Felújítási, karbantartási munkákra javaslatok leadása

Osztályfőnökök, Szaktanárok

06. 17-ig

Osztálynaplók zárása, adminisztrációk

Osztályfőnökök

06. 17.

Tantestületi kirándulás

Pedagógusok, ig.

06. 23.

Tanévzáró tantestületi értekezlet

 igazgató

 

Táborok

pedagógusok