2020. április 8-án tanítás nélküli munkanapot (DÖK nap) tartottunk.
A megelőzés lehetőségei a digitális munkarend folyamatában - című projektünket valósítottuk meg.

Témák:
- az egészségmegőrzés fontossága és lehetőségei,
- dohányzás,
- drog, alkohol és egyéb káros szenvedélyek,
- a digitális világban rejtőzködő veszélyek.

Az alsó tagozat osztályainak- életkori sajátosságaiknak megfelelően versikék, strófák írása és/ vagy
rajzok alkotása valamelyik témában volt a feladat.

A felső és gimnáziumi osztályoktól ezeken felül szívesen vártunk egyéb írásbeli munkákat:
- fogalmazásokat,
- PPT,
- érdekes teszteket (learningapps, redmenta, stb),
- dalokat stb.
 
A beérkezett munkákból egy kis ízelítő.
ALSÓS TANULÓK MUNKÁI:

  FELSŐS TANULÓK MUNKÁI:


GIMNÁZIUMI  TANULÓK MUNKÁI: